Skupina PPF podporuje řadu dobročinných projektů v zemích, ve kterých působí, a to zejména v oblasti vzdělávání, umění a vědy

Společnost PPF, která vznikla a stále působí v České republice, byla v devadesátých letech 20. století jednou z prvních privátních korporací, která se začala systematicky věnovat podpoře umění a pomohla tak zachránit unikátní umělecké projekty a díla.

V současné době je PPF majitelem zřejmě největší soukromé sbírky české a slovenské fotografie. Prostřednictvím své dceřiné společnosti PPF Art spravuje sbírku světově uznávaného českého fotografa Josefa Sudka a provozuje i galerii nesoucí jeho jméno – Ateliér Josefa Sudka, o jehož obnovu na pražském Újezdě se PPF zasloužila. Zajišťuje rovněž činnost Galerie Václava Špály, pražské galerie známé svým zaměřením na současné umění.

V roce 2014 odkoupila skupina PPF ze sbírky České pojišťovny umělecká díla, převážně obrazy z tzv. Zlatého fondu, které se staly základem pro novou sbírku. Jedná se o díla, která Česká pojišťovna postupně získala za dobu své existence, tedy za zhruba 185 let. Jsou v ní zastoupena díla Aloise Bubáka, Alfonse Muchy, Maxmiliána Pirnera, Jakuba Schikanedera, Luďka Marolda, Mikuláše Medka, Joži Úprky, Augusta Piepenhagena nebo Antonína Procházky a ze současných autorů například Ivana Ouhela, Jiřího Sopka, Tomáše Císařovského, Petra Nikla, Jana Merty a dalších.

Dlouhodobě podporuje PPF také Divadlo Járy Cimrmanav Praze. Již dvacet let je generálním partnerem Letních shakespearovských slavností.

Zvuk orchestru České filharmonieobohatilo díky PPF šest strunných hudebních nástrojův celkové hodnotě okolo 20 milionů korun: housle z dílny Giovanniho Marii Valenzana z roku 1825, Pietra Messoriho z roku 1924, italského houslového mistra Giovanni Cavani a Onorata Gragnani z počátku devatenáctého století; dále viola z dílny Ettora Soffrittiho z roku 1927 a violoncello od nejlepšího francouzského houslaře všech dob Jeana-Baptista Vuillauma z roku 1844.

Prostřednictvím své dceřiné společnosti CETIN je PPF technologickým partnerem světoznámého hudebního festivalu Pražské jaro.

PPF Art přispívá k rozvoji a popularizaci umění  i spoluprací s jinými galeriemi a zapůjčováním děl na domácí a zahraniční výstavy.