Skupina PPF podporuje řadu dobročinných projektů v zemích, ve kterých působí, a to zejména v oblasti vzdělávání, umění a vědy

Společnost PPF, která vznikla a stále působí v České republice, byla v devadesátých letech 20. století jednou z prvních privátních korporací, která se začala systematicky věnovat podpoře umění a pomohla tak zachránit unikátní umělecké projekty a díla.

V současné době je PPF majitelem zřejmě největší soukromé sbírky české a slovenské fotografie. Prostřednictvím své dceřiné společnosti PPF Art spravuje sbírku světově uznávaného českého fotografa Josefa Sudka a provozuje i galerii nesoucí jeho jméno – Ateliér Josefa Sudka, o jehož obnovu na pražském Újezdě se PPF zasloužila. Zajišťuje rovněž činnost Galerie Václava Špály, pražské galerie známé svým zaměřením na současné umění.

V roce 2014 odkoupila skupina PPF ze sbírky České pojišťovny umělecká díla, převážně obrazy z tzv. Zlatého fondu, které se staly základem pro novou sbírku. Jedná se o díla, která Česká pojišťovna postupně získala za dobu své existence, tedy za zhruba 185 let. Jsou v ní zastoupena díla Aloise Bubáka, Alfonse Muchy, Maxmiliána Pirnera, Jakuba Schikanedera, Luďka Marolda, Mikuláše Medka, Joži Úprky, Augusta Piepenhagena nebo Antonína Procházky a ze současných autorů například Ivana Ouhela, Jiřího Sopka, Tomáše Císařovského, Petra Nikla, Jana Merty a dalších.

Dlouhodobě podporuje PPF také Žižkovské divadlo Járy Cimrmana v Praze a již od roku 2000 je partnerem Letních shakespearovských slavností.

Zvuk orchestru České filharmonie obohatilo díky PPF šest strunných hudebních nástrojů v celkové hodnotě okolo 20 milionů korun: housle z dílny Giovanniho Marii Valenzana z roku 1825, Pietra Messoriho z roku 1924, italského houslového mistra Giovanni Cavani a Onorata Gragnani z počátku devatenáctého století; dále viola z dílny Ettora Soffrittiho z roku 1927 a violoncello od nejlepšího francouzského houslaře všech dob Jeana-Baptista Vuillauma z roku 1844. Prostřednictvím své dceřiné společnosti CETIN je PPF generálním partnerem světoznámého hudebního festivalu Pražské jaro.

PPF Art přispívá k rozvoji a popularizaci umění i spoluprací s jinými galeriemi a zapůjčováním děl na domácí i zahraniční výstavy.