Skupina PPF podporuje řadu dobročinných projektů v zemích, ve kterých působí, a to zejména v oblasti vzdělávání, umění a vědy

Společnost PPF, která vznikla a stále působí v České republice, byla počátkem devadesátých letech 20. století jednou z prvních privátních korporací, která se začala systematicky věnovat podpoře umění a pomohla tak zachránit některé unikátní umělecké projekty a díla.

PPF patří jedna z největších soukromých sbírek české a slovenské fotografie. Prostřednictvím své dceřiné společnosti PPF Artspravuje sbírku, jejíž část tvoří dílo světově uznávaného českého fotografa Josefa Sudka. Dále jsou v ní zastoupeny fotografie například Františka Drtikola, Jaromíra Funkeho, Ivana Pinkavy, Tono Stana, Emily Medkové, Jaroslava Rösslera, Václava Jiráska a dalších. Provozuje i galerii nesoucí jméno významného fotografa – Ateliér Josefa Sudka, o jehož obnovu na pražském Újezdě se PPF zasloužila. Zajišťuje rovněž činnost Galerie Václava Špály, pražské galerie známé svým zaměřením na současné umění.

V roce 2014 odkoupila skupina PPF ze sbírky České pojišťovny umělecká díla, převážně obrazy z tzv. Zlatého fondu, které se staly základem pro novou sbírku. Jedná se o díla, která Česká pojišťovna postupně získala za dobu své existence, tedy za zhruba 185 let. Jsou v ní zastoupena díla Aloise Bubáka, Alfonse Muchy, Maxmiliána Pirnera, Jakuba Schikanedera, Luďka Marolda, Mikuláše Medka, Joži Úprky, Augusta Piepenhagena nebo Antonína Procházky a ze současných autorů například Ivana Ouhela, Jiřího Sopka, Tomáše Císařovského, Petra Nikla, Jana Merty a dalších.

PPF Art díla z uměleckých sbírek pravidelně vystavuje, a to jak v Galerii Václava Špály a Ateliéru Josefa Sudka, tak je i zapůjčuje k vystavení dalším institucím v České republice a v zahraničí. Podporuje české umělcetaké nákupem jejich děl do svých sbírek.

Dlouhodobě podporuje PPF také Divadlo Járy Cimrmana v Praze. Již více než dvacet let je generálním partnerem Letních shakespearovských slavností.

Díky PPF obohatilo zvuk orchestru České filharmonie šest strunných hudebních nástrojův celkové hodnotě okolo 20 milionů korun: housle z dílny Giovanniho Marii Valenzana z roku 1825, Pietra Messoriho z roku 1924, italského houslového mistra Giovanni Cavani a Onorata Gragnani z počátku devatenáctého století; dále viola z dílny Ettora Soffrittiho z roku 1927 a violoncello od nejlepšího francouzského houslaře všech dob Jeana-Baptista Vuillauma z roku 1844.

Telekomunikační společnost CETIN, patřící do skupiny PPF, je technologickým partnerem světoznámého hudebního festivalu Pražské jaro.

PPF Art přispívá k rozvoji a popularizaci umění  i spoluprací s jinými galeriemi a podporuje vydávání odborných publikací.